👋 Welcome to Eesti meistrivõistlused
Tournament Staff
Tabulation: Markus Laanoja
Organisation: Karoliine Pruul, Markus Laanoja
Adjudication: James Paul Arney, Enn Metsar, Joosep Tiks